Vi gör din vardag lättare

Goda kundrelationer

Med fokus på goda kundrelationer, ett digitalt arbetssätt och effektivisering gör vi allt vi kan för att göra vardagen lättare för alla företagare som vi jobbar tillsammans med.

Tillhör du dem som tycker bokföringen tar mycket och onödig tid? Är du orolig för att redovisningen i ditt bolag inte uppfyller gällande lagstiftning och praxis? Har du svårt att få tiden att räcka till? Låt oss ta hand om bokföring och redovisning så kan du lägga hela din energi på din verksamhet!

Få hjälp med redovisningen

Säkerställ att lagar och regler följs

Korrekt ekonomihantering

Oavsett storlek på ditt bolag så krävs det en väl fungerande ekonomihantering samt rutiner som säkerställer att lagar och regler följs. Detta hjälper vi dig med! Vi sätter upp effektiva, digitala flöden för att bokföringen ska fungera smidigt och kräva minimalt med administrativ tid – Du sparar både tid och pengar!

Vi på Bokföringsbolaget arbetar som personliga redovisningskonsulter och strävar alltid efter ett nära samarbete med våra kunder, baserat på de önskemål som finns. Oavsett om du vill ha hjälp med allt ifrån löpande bokföring, reskontrahantering, rapportering, lönehantering, deklarationer och årsbokslut, eller bara en liten del, så finns vi här och kan hjälpa dig. Vi anpassar våra tjänster så att de passar just dina behov!

Självklart ser vi till att våra tjänster är upprättade enligt gällande lagar och god redovisningssed. Vi på Bokföringsbolaget har stor erfarenhet av löpande bokföring, bokslutsarbete, årsredovisningar, lönehantering med mera.

Vill du göra jobbet själv? – Inga problem, vi finns här och stöttar om det behövs! Låt oss vara ditt bollplank. Vi kan bland annat ge stöd i form av rådgivning och kvalitetssäkring för att säkerställa att bokföringen blir korrekt.

Inom redovisning tillhandahåller vi en rad olika tjänster

Vi tillhandahåller tjänster så som löpande bokföring, fakturering, löneadministration, månadsrapportering, årsbokslut, årsredovisning och deklarationer.

 • Löpande bokföring
 • Fakturering
 • Löneadministration
 • Avstämningar
 • Momsrapporter
 • Skattedeklarationer
 • Månadsrapportering
 • Delårsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning

Få hjälp med redovisningen!

Kontakta oss